English      Deutsch     Italiano     Espańol 

 

   Français     Brasileiro/Portuguęs        Polski  

 

 

Zamawiać

 

 

Note: Komunikacja ze mną możliwe jest wyłącznie w języku angielskim.

Note: Proszę poczekać co najmniej trzy dni robocze na dostarczenie oprogramowania poprzez e-mail.

Note: Brak dostawa w weekendy i święta.

 

 

1.      Płatność

2.      Zamawianie tylko pakietu językowego (Multi Lingual Pack)

3.      Zakup pakietu językowego na karcie SD

4.      Zakup pakietu językowego na karcie SD razem z nowym kalkulatorem

5.      Zakup tylko biblioteki równań biznesowych Financial Math

6.      Zakup biblioteki równań biznesowych Financial Math na karcie SD

7.      GUISLV / GUIMES

8.      Zakup pakietu językowego razem z pakietem Financial Math

9.      Pomocy dla *wszystkich* poleceń włączonej do którym system operacyjny

10.     English software: Zakup biblioteki rownan Electrical Engineering

 

 

 

 

1.                    Płatność

 

Możliwych jest kilka metod płatności. Płatności PayPal (wspierający Visa, Mastercard, American Express i Discover) mogą być dokonywane drogą przelewu bankowego z konta na konto lub za pomocą przelewu bankowego, jeśli w danym przypadku to dostępne. Akceptujemy również czeki (wystawione w banku niemieckim w walucie Euro) I przekazy pieniężne (w Euro). Po zaksięgowaniu przelewu (lub po otrzymaniu czeku / przekazu pieniężnego) zamówienie zostanie zrealizowane.

Zamówienie zostanie zrealizowana dopiero po zatwierdzeniu jej przez naszego pracownika. W przypadku braku akceptacji, wpłata zostanie całkowicie zwrócona.

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące składania zamówienia lub jeśli mają Państwo dodatkowe wnioski, prosimy skontaktować się z nami e-mailowo (w języku angielskim).

mailto:Software49G@gmx.de

 

 

 

 

2.                    Zamawianie tylko pakietu językowego (Multi Lingual Pack)

 

-     Wiadomosci Polskim

-     TreeBrowser / Formula Browser

-     TreeBrowserBuilder / Formula Builder

-     GUISLV / GUIMES

-     EQNLIB (wersja spolszczona)

-     Economic equations (wersja angielska)

 

 

           

 

 

Wymagania:

Do instalacji potrzebna jest karda SD (max 2GB). Ponadto, do zrealizowania zamówienia potrzebny jest wewnętrzny numer seryjny kalkulatora.

Odczytywanie wewnętrznego numeru seryjnego kalkulatora:   

 

 

UWAGA:

NUMER, UMIESZCZONY NA TYLNEJ POKRYWIE OBUDOWY KALKULATORA NIE JEST ODPOWIEDNI!

 

UPEWNIJ SIĘ, ŻE NUMER, KTORY PODAJESZ, JEST POPRAWNYM WEWNĘTRZNYM NUMEREM SERYJNYM KALKULATORA!

 

 

Upewnij się, że Twój HP 49G+ / HP 50G pracuje w trybie RPN.

 

           

 

Aby ustawić tryb pracy RPN, wciśnij klawisz [MODE], następnie wybierz z menu ekranowego [CHOOS] lub użyj klawisza [+/-]. Następnie zamknij okno opcji klawiszem [ENTER] lub [OK].

 

Uaktywnij tryb wprowadzania znaków alfanumerycznychpoprzez jedno- lub dwukrotne (w zależności od ustawienia flagi -60) przyciśnięcie klawisza [ALPHA].

 

           

 

Gdy aktywny jest tryb wprowadzania znaków alfanumerycznych, przyciskaj kolejno następujące klawisze: [2] [5] [6] [SPC] [A] [T] [T] [A] [C] [H] a następnie [ENTER]. Następnie ponownie uaktywnij tryb wprowadzania znaków I przyciśnij kolejno następujące klawisze: [S] [E] [R] [I] [A] [L] a następnie [ENTER].

 

 

Wciśnij strzałkę w dół (srebrny klawisz) i przesuń kursor na koniec tekstu (używając strzałki w prawo).

 

           

 

Wewnętrzny numer seryjny Państwa kalkulatora (w tym przykładzie: CNA1234567) musi być podany podczas zamawiania oprogramowania. Oprogramowanie, które Państwo kupią, będzie mogło pracować tylko na kalkulatorze, którego wewnętrzny numer seryjny jest zgodny z numerem podanym przez Państwa w zamówieniu, dlatego prosimy upewnić się, że numer, który Państwo podadzą, jest poprawny.

 

Jako potwierdzenie otrzymania płatności z naszej strony, otrzymają Państwo e-mail z załączonymi wszystkimi niezbędnymi plikami i katalogami, potrzebnymi do uruchomienia i użytkowania zamówionego oprogramowania na Państwa kalkulatorze. Prosimy skopiować wszystkie te pliki (zachowując oryginalną strukturę katalogów) na kartę SD, a następnie uruchomić program instalacyjny.

 

Instalacja oprogramowania:

 

Używaj tylko w pełni naładowanych baterii lub akumulatorów podczas instalacji!

 

W trybie RPN wciśnij poniższą sekwencję klawiszy i przyciśnij [ENTER] oraz [EVAL] aby uruchomić instalację.

 

           

 

W trybie algebraicznym użyj poniższej sekwencji klawiszy I wciśnij [EVAL] by uruchomić instalację.

 

 

Program instalacyjny poprowadzi cię przez process instalacji.

 

 

Prosimy używać oprogramowania zgodnie z dokumentacją zawartą na karcie SD.

Uwaga: Zaobserwowano, że w rzadkich przypadkach karta SD nie jest wykrywana przez kalkulator I instalacja nie zostaje uruchomiona. W takim przypadku uruchom kalkulator i program instalacyjny ponownie.

 

Możecie Państwo wykorzystać program MLP do instalacji, aktualizacji lub usuwania pakietu językowego (Multi Lingual Pack).

 

           

 

Koszt: € 15,55

Oprogramowanie zostanie dostarczone za pomocą poczty e-mail.

Jest to oprogramowanie komercyjne i licencjonowane dla pojedyńczego użytkownika, w powiązaniu z wewnętrznym numerem seryjnym kalkulatora. Jednak jeśli wymienicie Państwo swój kalkulator oznaczać to będzie przeniesienie licencji na nowy kalkulator.

Note: do aktualizacji oprogramowania potrzebna będzie karta SD.

 

Internal serial number:

Przy składaniu zamówienia prosimy upewnić się, że podany wewnętrzny numer seryjny kalkulatora jest poprawny.

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć, że zgadzacie się Państwo na to, by oprogramowanie, będące przedmiotem zamówienia, zostanie skompilowane z wykorzystaniem numeru seryjnego, który podacie Państwo w treści zamówienia i zdajecie sobie Państwo sprawę z faktu, że oprogramowanie to będzie pracować tylko na kalkulatorze, którego wewnętrzny numer seryjny jest zgodny z tym podanym w zamówieniu.

 

 

 

 

3.                    Zakup pakietu językowego na karcie SD

 

 

Koszt: € 49,99 plus koszt wysyłki

Koszt oraz rodzaj przesyłki zależy od miejsca Państwa zamieszkania (lub innego adresu, pod tóry ma zostać dostarczona przesyłka). Prosimy skorzystać z dogodnej dla Państwa formy dostawy. Informujemy, że nie bierzemy odpowiedzialności za dostarczenie przesyłki.

Koszt przesłania prosimy dodać do wartości zamówienia i poinformowanie nas o sposobie dostarczenia przesyłki.

Jest to oprogramowanie komercyjne i licencjonowane do użytku na maks trzech kalkulatorach, w powiązaniu z wewnętrznym numerem seryjnym. Jednak jeśli wymienicie Państwo swój(e) kalkulator(y) oznaczać to będzie przeniesienie licencji na nowy(e) kalkulator(y).

Payment only by bank transfer.

 

 

 

 

4.                    Zakup pakietu językowego na karcie SD razem z nowym kalkulatorem

 

 

Koszt: € 149,99 plus koszt przesyłki

Koszt oraz rodzaj przesyłki zależy od miejsca Państwa zamieszkania (lub innego adresu, pod tóry ma zostać dostarczona przesyłka). Prosimy skorzystać z dogodnej dla Państwa formy dostawy. Informujemy, że nie bierzemy odpowiedzialności za dostarczenie przesyłki.

Koszt przesłania prosimy dodać do wartości zamówienia i poinformowanie nas o sposobie dostarczenia przesyłki.

Jest to oprogramowanie komercyjne i licencjonowane do użytku na maks trzech kalkulatorach, w powiązaniu z wewnętrznym numerem seryjnym. Jednak jeśli wymienicie Państwo swój(e) kalkulator(y) oznaczać to będzie przeniesienie licencji na nowy(e) kalkulator(y).

Payment only by bank transfer.

 

 

 

 

 

5.                    Zakup tylko biblioteki równań biznesowych Financial Math

 

-     Roczna amortyzacja

-     Obliczanie emerytur

-     Kalkulacje inwestycyjne

 

 

           

 

 

Wymagania:

Do instalacji potrzebna jest karda SD (max 2GB). Ponadto, do zrealizowania zamówienia potrzebny jest wewnętrzny numer seryjny kalkulatora.

Zobacz jak uzyskać wewnętrzny numer seryjny kalkulatora.

 

Koszt: € 19,99

Oprogramowanie zostanie dostarczone za pomocą poczty e-mail.

Jest to oprogramowanie komercyjne i licencjonowane dla pojedyńczego użytkownika, w powiązaniu z wewnętrznym numerem seryjnym kalkulatora. Jednak jeśli wymienicie Państwo swój kalkulator oznaczać to będzie przeniesienie licencji na nowy kalkulator.

Note: do aktualizacji oprogramowania potrzebna będzie karta SD.

 

Internal serial number:

Przy składaniu zamówienia prosimy upewnić się, że podany wewnętrzny numer seryjny kalkulatora jest poprawny.

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć, że zgadzacie się Państwo na to, by oprogramowanie, będące przedmiotem zamówienia, zostanie skompilowane z wykorzystaniem numeru seryjnego, który podacie Państwo w treści zamówienia i zdajecie sobie Państwo sprawę z faktu, że oprogramowanie to będzie pracować tylko na kalkulatorze, którego wewnętrzny numer seryjny jest zgodny z tym podanym w zamówieniu.

 

 

 

 

6.                    Zakup biblioteki równań biznesowych Financial Math na karcie SD

 

Koszt: € 49,99 plus koszt przesyłki

Koszt oraz rodzaj przesyłki zależy od miejsca Państwa zamieszkania (lub innego adresu, pod tóry ma zostać dostarczona przesyłka). Prosimy skorzystać z dogodnej dla Państwa formy dostawy. Informujemy, że nie bierzemy odpowiedzialności za dostarczenie przesyłki.

Koszt przesłania prosimy dodać do wartości zamówienia i poinformowanie nas o sposobie dostarczenia przesyłki.

Jest to oprogramowanie komercyjne i licencjonowane do użytku przez pojedyńczego użytkownika, w powiązaniu z wewnętrznym numerem seryjnym kalkulatora. Jednak jeśli wymienicie Państwo swój kalkulator oznaczać to będzie przeniesienie licencji na nowy kalkulator.

Payment only by bank transfer.

 

 

 

 

7.                    GUISLV / GUIMES

 

Wymagania:

Do instalacji potrzebna jest karda SD (max 2GB). Ponadto, do zrealizowania zamówienia potrzebny jest wewnętrzny numer seryjny kalkulatora.

Zobacz jak uzyskać wewnętrzny numer seryjny kalkulatora.

 

Koszt: € 9,99

Oprogramowanie zostanie dostarczone za pomocą poczty e-mail.

Jest to oprogramowanie komercyjne i licencjonowane dla pojedyńczego użytkownika, w powiązaniu z wewnętrznym numerem seryjnym kalkulatora. Jednak jeśli wymienicie Państwo swój kalkulator oznaczać to będzie przeniesienie licencji na nowy kalkulator.

Note: do aktualizacji oprogramowania potrzebna będzie karta SD.

 

Internal serial number:

Przy składaniu zamówienia prosimy upewnić się, że podany wewnętrzny numer seryjny kalkulatora jest poprawny.

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć, że zgadzacie się Państwo na to, by oprogramowanie, będące przedmiotem zamówienia, zostanie skompilowane z wykorzystaniem numeru seryjnego, który podacie Państwo w treści zamówienia i zdajecie sobie Państwo sprawę z faktu, że oprogramowanie to będzie pracować tylko na kalkulatorze, którego wewnętrzny numer seryjny jest zgodny z tym podanym w zamówieniu.

 

 

 

 

8.                    Zakup pakietu językowego razem z pakietem Financial Math

 

Wymagania:

Do instalacji potrzebna jest karda SD (max 2GB). Ponadto, do zrealizowania zamówienia potrzebny jest wewnętrzny numer seryjny kalkulatora.

Zobacz jak uzyskać wewnętrzny numer seryjny kalkulatora.

 

Koszt: € 29,99

Oprogramowanie zostanie dostarczone za pomocą poczty e-mail.

Jest to oprogramowanie komercyjne i licencjonowane dla pojedyńczego użytkownika, w powiązaniu z wewnętrznym numerem seryjnym kalkulatora. Jednak jeśli wymienicie Państwo swój kalkulator oznaczać to będzie przeniesienie licencji na nowy kalkulator.

Note: do aktualizacji oprogramowania potrzebna będzie karta SD.

 

Internal serial number:

Przy składaniu zamówienia prosimy upewnić się, że podany wewnętrzny numer seryjny kalkulatora jest poprawny.

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć, że zgadzacie się Państwo na to, by oprogramowanie, będące przedmiotem zamówienia, zostanie skompilowane z wykorzystaniem numeru seryjnego, który podacie Państwo w treści zamówienia i zdajecie sobie Państwo sprawę z faktu, że oprogramowanie to będzie pracować tylko na kalkulatorze, którego wewnętrzny numer seryjny jest zgodny z tym podanym w zamówieniu.

 

 

 

 

9.                    Pomocy dla *wszystkich* poleceń włączonej do którym system operacyjny

 

-     pomocy dla wszystkich poleceń (201 CAS commands / 563 non CAS commands)

-     system pomocy kontekstowej od stosu

-     "hyperlinked" nawigacyjne do pokrewnych poleceń

-     szczegółowych dostęp dla każdej komendy

-     wspiera wszystkie wbudowany czcionki

-     itp.

 

 

 

           

 

 

Click here for more information about having the 'Full Command and Function Reference' inside your HP 50g.

 

Wymagania:

Do instalacji potrzebna jest karda SD (max 2GB). Ponadto, do zrealizowania zamówienia potrzebny jest wewnętrzny numer seryjny kalkulatora.

Zobacz jak uzyskać wewnętrzny numer seryjny kalkulatora.

 

Koszt: € 12,22

Oprogramowanie zostanie dostarczone za pomocą poczty e-mail.

Jest to oprogramowanie komercyjne i licencjonowane dla pojedyńczego użytkownika, w powiązaniu z wewnętrznym numerem seryjnym kalkulatora. Jednak jeśli wymienicie Państwo swój kalkulator oznaczać to będzie przeniesienie licencji na nowy kalkulator.

Note: do aktualizacji oprogramowania potrzebna będzie karta SD.

 

Internal serial number:

Uwaga: szybkość działania oprogramowania “help for *all* commands” zależy od szybkości działania karty SD!

 

Przy składaniu zamówienia prosimy upewnić się, że podany wewnętrzny numer seryjny kalkulatora jest poprawny.

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć, że zgadzacie się Państwo na to, by oprogramowanie, będące przedmiotem zamówienia, zostanie skompilowane z wykorzystaniem numeru seryjnego, który podacie Państwo w treści zamówienia i zdajecie sobie Państwo sprawę z faktu, że oprogramowanie to będzie pracować tylko na kalkulatorze, którego wewnętrzny numer seryjny jest zgodny z tym podanym w zamówieniu.

 

 

 

 

10.                English software: Zakup biblioteki rownan Electrical Engineering

 

Electrical Engineering zawiera ponad 500 równań (z opisem zmiennych, jednostkami i rysunkami) z zakresu elektroniki, elektroenergetykicontains i elektrotechniki, pomocne w pracy I podczas studiów na wielu uniwersytetach technicznych.

 

 

           

 

 

Wymagania:

Do instalacji potrzebna jest karda SD (max 2GB). Ponadto, do zrealizowania zamówienia potrzebny jest wewnętrzny numer seryjny kalkulatora. Zobacz jak uzyskać wewnętrzny numer seryjny kalkulatora.

 

Uwaga: Electrical Engineering wymaga zainstalowanego pakietu OSE (musi być zamówiony oddzielnie) lub pakietu językowego MLP (musi być zamówiony oddzielnie).

 

Instalacja oprogramowania Electrical Engineering:

 

Używaj tylko w pełni nałądowanych baterii lub akumulatorów podczas instalacji!

 

W trybie RPN wciśnij poniższą sekwencję klawiszy i przyciśnij [ENTER] oraz [EVAL] aby uruchomić instalację.

 

          

 

W trybie algebraicznym użyj poniższej sekwencji klawiszy I wciśnij [EVAL] by uruchomić instalację.

 

 

Program instalacyjny poprowadzi Cię przez process instalacji.

 

 

Uwaga: Zaobserwowano, że w rzadkich przypadkach karta SD nie jest wykrywana przez kalkulator I instalacja nie zostaje uruchomiona. W takim przypadku uruchom kalkulator i program instalacyjny ponownie.

 

Mozecie Państwo wykorzystać program EEI do instalacji, aktualizacji lub usunięcie oprogramowania Electrical Engineering.

 

          

 

 

Koszt: € 19,98

Oprogramowanie zostanie dostarczone za pomocą poczty e-mail.

Jest to oprogramowanie komercyjne i licencjonowane dla pojedyńczego użytkownika, w powiązaniu z wewnętrznym numerem seryjnym kalkulatora. Jednak jeśli wymienicie Państwo swój kalkulator oznaczać to będzie przeniesienie licencji na nowy kalkulator.

Note: do aktualizacji oprogramowania potrzebna będzie karta SD.

 

Internal serial number:

Przy składaniu zamówienia prosimy upewnić się, że podany wewnętrzny numer seryjny kalkulatora jest poprawny.

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć, że zgadzacie się Państwo na to, by oprogramowanie, będące przedmiotem zamówienia, zostanie skompilowane z wykorzystaniem numeru seryjnego, który podacie Państwo w treści zamówienia i zdajecie sobie Państwo sprawę z faktu, że oprogramowanie to będzie pracować tylko na kalkulatorze, którego wewnętrzny numer seryjny jest zgodny z tym podanym w zamówieniu.